2411116330 6976764522 Κύπρου 84, Λάρισα info@stemar.gr
hero image

Stemar
Τεχνική εταιρεία Λάρισα

_____

Hλεκτρολογικά Σχεδία (ΥΔΕ) – Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Ηλεκτρολογικά Σχεδία (ΥΔΕ) – Πιστοποιητικά ΔΕΗ για Βιομηχανίες & Κατοικίες
Η Stemar, με μεγάλη εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή  βιομηχανικών & επαγγελματικών ηλεκτρικών έργων, αναλαμβάνει την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη –Πιστοποιητικού ΔΕΗ & των ηλεκτρολογικών σχεδίων για όλους τους τύπους των Εγκαταστάσεων με αμεσότητα και υπευθυνότητα.

 

Η συνεχής εκπαίδευση των μηχανικών μας σε θέματα Ηλεκτρικών Έργων & του προτύπου HD 384 σε συνδυασμό με το  εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό & λογισμικό μας, διασφαλίζουν την βέλτιστη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και εγγυώνται την ασφαλή λειτουργία των ελεγχόμενων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.